ADIYAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ADIYAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER

ÜNVANI

YEDEK ÜYELER

ÜNVANI

Abuzer GELSE

İl Müdürü

Mehmet ALKAN

Müze Müdürü

Bahaddin ÜNSAL

Müdür Yardımcısı

Filiz KARABULUT

Kütüphane Müdürü

Ahmet GÜNAYDIN

Müdür Yardımcısı

Fethi AVSEREN

Şube MüdürüTelefon : 0 416 280 17 00 

Fax        : 0 416 280 17 35

E-Posta: iktm02@ktb.gov.tr

Adres   : Alitaşı Mahallesi Yeni Hükümet Binası İl Özel İdare Binası
               Kat: 4 No: 144 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  ADIYAMAN-Merkez