ADIYAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ADIYAMAN MASALYARIŞMASI

ADIYAMAN MASAL YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı:

Okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek

1. Yarışmaya, Adıyaman ilinde yerleşik tüm lise ve dengi okullarının, 2017-2018 öğretimyılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
Yarışmanın tüm koşullarına uyulması halinde bu okullarda okuyan yabancı uyruklu
öğrenciler de bu yarışmaya katılabilir.

2. Masal yarışması bir masalın günümüze uyarlanması üzerine
kurulmuştur. Yarışmacılar seçtikleri bir masalı ya da halk hikayesini günümüze ya da
geleceğe adapte etmelidir. Yarışmacı orijinal metnin karakterlerini, kurgusunu ve sonunu
istediği gibi deforme edebilir. Farklı türde bir masala dönüştürebilir.

3. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) masalla yarışmaya katılabilir.

4. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

5. Metin, masal türüne uygun olarak yazılmalıdır.

6.Masal Türkçe dilinde yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

7. Masal A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı
karakteriyle yazılmalıdır.

8.Masalın uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört(4) A4 sayfadan
fazla olmaması önerilir.

9. Masal adı ve masalı yazan öğrencinin adı masalın başında belirtilmelidir.

10. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Haziran 2018’dir. Masallar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne elden verilmeli yada posta ile gönderilmelidir.

11. Katılım koşullarının ekinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitesinde başvuru yapan öğrenciye ait bilgi formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin bu forma, adı soyadı,doğum tarihi, cinsiyeti, okulunun adı, sınıfı, okul adresi ve okula ait telefon numarası,Türkçe/Edebiyat öğretmeninin ismi, öğrencinin velisinin ismi, telefonu, iletişim e-posta adresi bilgileri belirtilmelidir.

12. Yarışmaya gönderilen masalların telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarakyarışmayı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçmiş olduğunu, yarışmaya esergönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,yarışmaya katılan masallar üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmayakatılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

13. Yarışmaya katılan masalların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceyegirmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması ve daha önce herhangi bir yerdeyayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, masalın tümüyle kendisineait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleriödül, unvan geri alınır.

14. Yarışmanın ön inceleme üyeleri okulların Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri
olacaktır. Seçici Kurul ise konusunda uzman kişilerden oluşturulacak ve kurul üyeleri ileri birtarihte bildirilecektir.

15. Masalların değerlendirilmesinde konuya bağlılık, uyarlamanın başarısı, Türkçeyikullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazımkurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.

16. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Masallar 20 Haziran 2018 tarihinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün websayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.

18. Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

19. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.